Żywy Różaniec POAK marzec – 2018 r.

Intencja: Modlimy się o dobre przeżycie Wielkiego Postu, o zdrowie dla Bronisławy
oraz w intencji Ojczyzny.

1.Helena Wiśniewska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Anna Białowąs 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Maria Biskupska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Kazimiera Cichoń 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Kazimierz Kalisz 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony