Żywy Różaniec POAK – grudzień 2017 r.

Intencja: Modlimy za ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
oraz w intencji Ojczyzny

1.Kazimiera Cichoń 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Kazimierz Kalisz 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Teresa Gądek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Bożena Jakubaszek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Janusz Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

NASZE DZIEDZICTWO - POLSKA
(św. Jan Paweł II, Kraków Błonia 1979 r.)

XV JUBILEUSZOWY MAŁOPOLSKI
PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

pod Patronatem Honorowym
J. E. Księdza Arcybiskupa
MARKA JĘDRASZEWSKIEGO
Metropolity Krakowskiego
i PIOTRA ĆWIKA
Wojewody Małopolskiego
***
MAŁOPOLSKI KONCERT PRZEGLĄDOWY
4 LISTOPADA 2017 r. od godz. 9.00
W AULI KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Kraków, os. Szklane Domy 7

Strony