DNI SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ 2017

W dniach od 10 do 12 marca br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej już tradycyjnie wybrał się na dni skupienia. Tym razem pojechaliśmy do Krościenka
n/Dunajcem, gdzie przyjęły nas do swojego domu gościnne siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. W spotkaniu wzięło udział 22-ów członków i sympatyków AK pod duchowym przewodnictwem naszego asystenta ks. Krzysztofa Wąsa.
Dni skupienia rozpoczęliśmy już w autokarze wspólną modlitwą różańcową.

Żywy Różaniec POAK – kwiecień 2017 r.

Intencja:
Modlimy się o ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski dla chorej Marii oraz w intencji Ojczyzny

1.Wanda Krawczyk 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Wiesława Kręcioch 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Urszula Kwiatkowska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Anna Mrożek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Łucja Nowińska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony