Żywy Różaniec POAK – wrzesień 2016r.

Intencja: Modlimy się o zdrowie dla Kuby, o odzyskanie przez niego słuchu
oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1.Wanda Kotula 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Małgorzata Wieczorek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Helena Wiśniewska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Anna Białowąs 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Maria Biskupska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony