Żywy Różaniec POAK – styczeń 2017r.

Intencja: Modlimy się o potrzebne łaski i powrót do zdrowia Artura
i Zofii oraz w intencji Ojczyzny

1.Anna Mrożek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Łucja Nowińska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Janina Piekielniak 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Marianna Smagowicz 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Wanda Kotula 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony