Żywy Różaniec POAK – listopad 2016r.

Intencja: Modlimy się o powrót do zdrowia Małgorzaty,
w intencji naszej Ojczyzny oraz o Niebo dla zmarłych.

1.Janina Piekielniak 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Marianna Smagowicz 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Wanda Kotula 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Małgorzata Wieczorek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Helena Wiśniewska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony