Żywy Różaniec POAK – marzec 2017r.

Intencja:

Modlimy się o dobre przeżycie Wielkiego Postu oraz w intencji Ojczyzny

1.Wiesława Kręcioch 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Urszula Kwiatkowska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Anna Mrożek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Łucja Nowińska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Janina Piekielniak 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony