Żywy Różaniec POAK – listopad 2023 r.

Prosimy o zdrowie dla Michałka, modlimy się za dusze naszych bliskich zmarłych,
za dusze zapomniane oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Wiesława Kręcioch 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Urszula Kwiatkowska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Anna Mrożek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Łucja Nowińska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Janina Piekielniak 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – sierpień 2023 r.

Modlimy się o pokój, wyjście z nałogu wszystkich uzależnionych,
za ich rodziny, o ustanie klęsk żywiołowych oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Łucja Nowińska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Janina Piekielniak 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Adam Leja 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Wanda Kotula 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Małgorzata Wieczorek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony