Kontakt

Sposoby kontaktu z Oddziałem Akcji Katolickiej przy parafii Św. Brata Alberta:

adres pocztowy:
Parafia pw. Św. Brata Alberta
os. Dywizjonu 303 nr 63
31-875 Kraków

email:
kwiatula@vp.pl

Zapraszamy również podczas spotkań Zarządu w ostatni poniedziałek miesiąca
i na spotkaniach członków w trzeci piątek miesiąca.