SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK
W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE
ZA ROK 2013