SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK
W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE
ZA ROK 2017

W ubiegłym roku realizowaliśmy plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, który został zatwierdzony na początku roku.
Hasło przewodnie roku 2017 czyli „Idźcie i głoście Ewangelię”, było głównym tematem naszej całorocznej formacji. Spotykaliśmy się wszyscy w każdy
3 piątek miesiąca w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej lub w kościele na Mszy św. wspólnotowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem w auli parafialnej na formacji.
W każdą 3-cią niedzielę miesiąca uczestniczyliśmy wraz z rodzinami w parafialnej Mszy św. o godz.11.00, na której prowadziliśmy oprawę liturgiczną.
Członkowie zarządu i wszyscy chętni spotykali się regularnie w pierwszym półroczu
w każdy drugi poniedziałek o godz.18.30, a w drugim w ostatni poniedziałek miesiąca, w naszej salce, aby zaplanować i przygotować program działania POAK-u na najbliższy miesiąc.

Braliśmy czynny udział w roku liturgicznym w naszej parafii:
- opłatek /20.01./,
- prowadzenie piątkowej drogi krzyżowej w kościele /17.03./,
- udział w czuwaniu i adoracji z cyklu „24 godziny dla Pana” /24.-25.03./,
- czytania Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową /09.04./,
- udział w nocnej, osiedlowej drodze krzyżowej /09.04 /,
- nocna adoracja Grobu Pańskiego /od 3-ciej do 4-tej /14.04./,
- radość Wielkiej Nocy / 21.04./,
- budowa ołtarza i udział w procesji w Boże Ciało /15.06./,
- udział w pikniku parafialnym /17.06/,
- uroczystości odpustowe /18.06./,
- prowadzenie w październiku modlitwy różańcowej /20.10./,
- a nasz sztandar uświetniał uroczystości kościelne w parafii, w Mogile, na Skałce
i na Wawelu.

Zorganizowaliśmy:
- noworoczną pielgrzymkę na Jasną Górę /21.01./ - 48 osób /19 z AK/,
- rekolekcje wielkopostne w ramach dni skupienia w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Krościenku nad Dunajcem. /10. - 12.03/ - 22 osoby /17 z AK/,
- nocne czuwanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach /z 22. na 23.03./,
- tradycyjną majową pielgrzymkę do Kalwarii na dróżki Pana Jezusa /27.05./ - 42 osoby /16 z AK/,
- uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Częstochowy /10.06./,
- ponadto w VI Pieszej Pielgrzymce śladami św. Jana Pawła II z Krakowa do Niegowici /10.06. /,
- a także w Zlocie Parafii pw. Św. Brata Alberta w Łagiewnikach /10.06./
- i w XXXVII Pieszej Krakowskiej Pielgrzymce na Jasną Górę /6.- 11.08./.
- współorganizowaliśmy w kościele ECCE HOMO Międzydiecezjalne spotkanie czlonków Akcji Katolickiej Diecezji tarnowskiej, kieleckiej, bielsko-żywieckiej i Archidiecezji krakowskiej /02.09./,
- jesienną pielgrzymkę do Staniątek, Niepołomic, Puszczy Niepołomickiej i Woli Zabierzowskiej /14.10/- 24 osób.

W ramach kontynuowania cyklu – „Spacery po Krakowie”:
- w dzień chorych nawiedziliśmy Sanktuarium Najświętszej Panny z Lourdes /11.02/,
- pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie na Mszę św. i różaniec ku czci św. Jadwigi, /27.06./,

Uczestniczyliśmy i pomagaliśmy w organizacji uroczystości kościelnych i państwowych:
- spotkanie opłatkowe w Bazylice oo. Franciszkanów /14.01./,
- Msza św. i spotkanie opłatkowe połączone z pożegnaniem kardynała Stanisława Dziwisz w Pałacu Biskupów /18.01./,
- konferencja naukowa w Urzędzie Wojewódzkim nt. ”Sacrum i profanum współczesnej polskiej rodziny” /24.03./
- Msza św. i droga krzyżowa w kopalni w Wieliczce /02.04./,
- uroczystość NMP Królowej Polski na Wawelu /3.05./,
- Msza św. i majowe czuwanie modlitewne AK w intencji dzieci nienarodzonych
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach /13.05./,
- procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę /14.05./,
- udział w Sympozjum o modlitwie – „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ - MĘŻEM MODLITWY” w auli Uniwersytetu Papieskiego im. JPII /20.05./,
- święto św. Królowej Jadwigi na Wawelu /8.06./,
- Archidiecezjalna pielgrzymka rodzin do Kalwarii /10.09/,
- święto Podwyższenia Krzyża - odpust w Mogile /16.09/,
- Dzień Papieski - udział we Mszy św. i 2-im Małopolskim Marszu dla Życia i Rodziny „ŻYCIU TAK” z Wawelu do Rynku - / 8.10./,
- 15 Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznych Na Szklanych Domach /04.- 05.11./,
- Święto Niepodległości na Wawelu /11.11./,
- uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - Święto Patronalne AK i KSM – Msza św. na Wawelu, przemarsz i akademia u oo. Misjonarzy /26.11./ na akademii m.in. ja zostałam uhonorowana medalem Akcji Katolickiej „DUC IN ALTUM!”.

Przez cały rok w Kaplicy Wieczystej Adoracji czuwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem – w poniedziałki od godz. 17-ej do 18-ej i w czwartki od 10-ej do 11-ej.
Kontynuowaliśmy modlitwę w akcyjnej Róży Różańcowej z comiesięcznymi wspólnymi intencjami modlitewnymi.
W ramach Dnia Papieskiego zorganizowaliśmy kiermasz wartościowych książek religijnych dla dzieci i dorosłych oraz kalendarzy na 2018 rok /15.10./
W ramach pomocy braterskiej otoczyliśmy opieką chorych i wsparliśmy finansowo potrzebujących.
Janusz Jakubaszek kolejny rok prowadził katechezy przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania.
Przenieśliśmy i zorganizowaliśmy od nowa bibliotekę parafialną, której uroczyste poświecenie odbyło się 07.06.
W grudniu przeprowadziliśmy w parafii akcję pod hasłem: „Koc dla bezdomnego”,
w jej wyniku zebraliśmy 102 koce i wiele ubrań, które przekazaliśmy do dyspozycji
ss. Albertynek.
Współredagowaliśmy miesięcznik parafialny BRAT.

Podsumowując ten kolejny rok wspólnej pracy pragnę podziękować przede wszystkim Panu Bogu i wyrazić Mu naszą wdzięczność za Jego opiekę i błogosławieństwo we wszystkich działaniach Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mam świadomość, że bez Bożej pomocy wiele naszych planów nie zostałoby zrealizowanych. Chwała Panu za to!
Dziękuję księdzu asystentowi Krzysztofowi Wąsowi za wspólne Eucharystie, wygłoszone homilie, prowadzenie formacji, obecność na pielgrzymkach, a przede wszystkim za pomoc i wsparcie w wielu zadaniach.
Wszystkim członkom Zarządu dziękuję za pomoc i współpracę oraz dobre realizowanie powierzonych funkcji, dzięki czemu mogliśmy jako oddział sprawnie działać.
Wszystkim członkom naszej wspólnoty dziękuję zaś za zaangażowanie modlitewne i formacyjne oraz aktywne w miarę możliwości i potrzeb włączanie się we wszystkie przedsięwzięcia Akcji Katolickiej, tak na szczeblu parafii, jak i archidiecezji.

Dziękuję wszystkim za wszystko!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Prezes 14 Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Urszula Kwiatkowska