Promocja książki Członka AK - Iwonki Kęder 23.10.2017

Zdjęcie do galerii: 
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie
Promocja książki " Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej,Olszewskiego, Gołębiej i Jagiellońskiej wraz gmachem Collegium Maius w Krakowie