Żywy Różaniec POAK – czerwiec 2018 r.

Intencja:
Dziękujemy za 20 lat istnienia i działania naszej wspólnoty.
Prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata dla nas i naszej Ojczyzny.

1.Marianna Smagowicz 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Wanda Kotula 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Małgorzata Wieczorek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Helena Wiśniewska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Anna Białowąs 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6.Maria Biskupska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7.Kazimiera Cichoń 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8.Kazimierz Kalisz 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9.Teresa Gądek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10.Bożena Jakubaszek 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11.Janusz Jakubaszek 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12.Elżbieta Jaworska 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13.Iwona Kęder 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14.Ewa Koszyk 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15.Wanda Krawczyk 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16.Wiesława Kręcioch 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17.Urszula Kwiatkowska 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18.Anna Mrożek 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19.Łucja Nowińska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20.Janina Piekielniak 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)