Struktura naszego oddziału

Od początku działalność Oddziału realizowana jest w ramach 4 sekcji:

  • liturgiczno - formacyjnej: podstawowym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest osobista formacja, członkowie naszego Oddziału uczestniczą w comiesięcznej mszy św. wspólnotowej i odbywających się po niej spotkaniach formacyjnych; raz w miesiącu przygotowują oprawę liturgiczną jednej z mszy św. niedzielnych; organizowane są dni skupienia i nabożeństwa związane z cyklem roku liturgicznego, a także spotkania opłatkowe i wielkanocne
  • braterskiej pomocy: świadczenie potrzebującym różnorodnej pomocy, dostosowanej do aktualnych potrzeb i możliwości; najnowszym przedsięwzięciem jest nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
  • turystyczno - pielgrzymkowej: regularna organizacja około 10, najczęściej jednodniowych, wyjazdów rocznie, wśród nich styczniowych pielgrzymek na Jasną Górę i połączonych z nabożeństwem na Dróżkach majówek do Kalwarii Zebrzydowskiej; raz w roku odbywają się wakacyjne wyjazdy kilkudniowe; zorganizowane też zostały trzy pielgrzymki zagraniczne
  • kulturalno - oświatowej: członkowie naszego Oddziału prowadzą bibliotekę parafialną i współpracują przy redagowaniu parafialnego miesięcznika "Brat"; w dorobku mamy też spotkania dyskusyjne, wieczory autorskie, wystawy, konkursy dla dzieci.