Żywy Różaniec POAK – lipiec 2019 r.

Intencja: Modlimy się w intencji Jasi o powrót do zdrowia i udaną operację,

o dobry i bezpieczny wypoczynek oraz w intencji naszej Ojczyzny.


1. Kazimierz Kalisz 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Teresa Gądek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Bożena Jakubaszek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Janusz Jakubaszek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Elżbieta Jaworska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Iwona Kęder 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Ewa Koszyk 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Wanda Krawczyk 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Wiesława Kręcioch 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Urszula Kwiatkowska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Anna Mrożek 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Łucja Nowińska 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Janina Piekielniak 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Marianna Smagowicz 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Wanda Kotula 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Małgorzata Wieczorek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Helena Wiśniewska 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Anna Białowąs 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Maria Biskupska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Kazimiera Cichoń 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)