Żywy Różaniec AK– styczeń 2020 r.

Intencja: prosimy o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego
dla naszej wspólnoty i naszych bliskich na Nowy 2020 Rok
oraz w intencji Ojczyzny

1. Wanda Kotula 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Małgorzata Wieczorek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Helena Wiśniewska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Anna Białowąs 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Maria Biskupska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Kazimiera Cichoń 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Kazimierz Kalisz 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Teresa Gądek 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Bożena Jakubaszek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Janusz Jakubaszek 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Elżbieta Jaworska 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Iwona Kęder 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Ewa Koszyk 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Wanda Krawczyk 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Wiesława Kręcioch 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Urszula Kwiatkowska 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Anna Mrożek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Łucja Nowińska 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Janina Piekielniak 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Marianna Smagowicz 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)