Żywy Różaniec POAK – kwiecień 2020 r.

Intencja:

Modlimy się o powstrzymanie epidemii, powrót do zdrowia zakażonych,

błogosławieństwo dla ludzi zwalczających epidemię,

życie wieczne dla zmarłych w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

1. Łucja Nowińska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Janina Piekielniak 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Marianna Smagowicz 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Wanda Kotula 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Małgorzata Wieczorek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Helena Wiśniewska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Anna Białowąs 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Maria Biskupska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Kazimiera Cichoń 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Kazimierz Kalisz 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Teresa Gądek 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Bożena Jakubaszek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Janusz Jakubaszek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Elżbieta Jaworska 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Iwona Kęder 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Ewa Koszyk 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Wanda Krawczyk 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Wiesława Kręcioch 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Urszula Kwiatkowska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Anna Mrożek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)

Modlitwa:

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu,

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.