Zaproszenie do Mogiły

Zapraszamy wszystkich członków

Akcji Katolickiej

wraz ze sztandarem do Mogiły

z okazji uroczystości

PODWYŻSZENIA KRZYŻA.

na MSZĘ ŚW.

we wtorek 15. 09. 2020. godz. 18.00