Żywy Różaniec POAK – grudzień 2020 r.

Intencja: Modlimy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
o radość płynącą z oczekiwania na przyjście Pana oraz o mądrość i rozwagę Polaków.

1. Janusz Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Elżbieta Jaworska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Iwona Kęder 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Ewa Koszyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wanda Krawczyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Wiesława Kręcioch 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Urszula Kwiatkowska 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Anna Mrożek 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Łucja Nowińska 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Janina Piekielniak 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Marianna Smagowicz 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Wanda Kotula 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Małgorzata Wieczorek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Helena Wiśniewska 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Anna Białowąs 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Maria Biskupska 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Kazimiera Cichoń 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Kazimierz Kalisz 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Teresa Gądek 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Bożena Jakubaszek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)