Żywy Różaniec POAK – czerwiec 2021 r.

Uwielbiając Najświętsze Serce Jezusa prośmy o potrzebne nam łaski,
by dla rządzących Dekalog był punktem odniesienia do wszystkich działań,
o zdrowie dla Zosi, Ani i Janusza.

1. Anna Białowąs 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Maria Biskupska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Kazimiera Cichoń 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Kazimierz Kalisz 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Teresa Gądek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Bożena Jakubaszek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Janusz Jakubaszek 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Elżbieta Jaworska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Iwona Kęder 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Ewa Koszyk 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Wanda Krawczyk 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Wiesława Kręcioch 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Urszula Kwiatkowska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Anna Mrożek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Łucja Nowińska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Janina Piekielniak 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Adam Leja 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Wanda Kotula 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Małgorzata Wieczorek 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Helena Wiśniewska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)