Żywy Różaniec POAK – kwiecień 2022 r.

Modlimy się o dobre przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
o pokój w Ukrainie i na świecie oraz w intencji naszej Ojczyzny

1. Wanda Krawczyk 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Wiesława Kręcioch 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Urszula Kwiatkowska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Anna Mrożek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Łucja Nowińska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Janina Piekielniak 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Adam Leja 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Wanda Kotula 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Małgorzata Wieczorek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Helena Wiśniewska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Anna Białowąs 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Maria Biskupska 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Kazimiera Cichoń 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Kazimierz Kalisz 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Teresa Gądek 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Bożena Jakubaszek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Janusz Jakubaszek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Elżbieta Jaworska 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Iwona Kęder 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Ewa Koszyk 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)