Żywy Różaniec POAK – luty 2023 r.

Intencja: Modlimy się o pokój w Ukrainie i na całym świecie o to, by walczący w Polsce
o władzę nie używali kłamstw, prowokacji, lecz kierowali się Boskim Prawem i dobrem człowieka
oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Małgosi.

1. Anna Białowąs 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Maria Biskupska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Kazimiera Cichoń 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Kazimierz Kalisz 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Teresa Gądek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Bożena Jakubaszek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Janusz Jakubaszek 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Elżbieta Jaworska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Iwona Kęder 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Ewa Koszyk 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Wanda Krawczyk 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Wiesława Kręcioch 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Urszula Kwiatkowska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Anna Mrożek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Łucja Nowińska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Janina Piekielniak 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Adam Leja 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Wanda Kotula 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Małgorzata Wieczorek 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Helena Wiśniewska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)