Zarząd

14 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Brata Alberta w Krakowie

Asystent kościelny - ks. Łukasz Ślusarczyk

Zarząd:
Prezes – Urszula Kwiatkowska – tel. 12 647 27 94
Z- ca prezesa – Franciszek Pasula – tel. 12 267 52 79
Skarbnik – Stanisława Michalska – tel. 12 649 67 87
Sekretarz – Wiesława Kręcioch – tel. 12 649 40 46

Członkowie zarządu:
Teresa Gądek – tel. 12 647 56 74
Bożena Jakubaszek – tel. 12 649 63 73
Elżbieta Jaworska – tel. 12 649 20 21
Wanda Kotula – tel. 12 647 91 69