Żywy Różaniec POAK wrzesień – 2019 r

Intencja: Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli

i katechetów w nowym roku szkolnym oraz w intencji Ojczyzny.

1. Maria Biskupska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimiera Cichoń 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Kazimierz Kalisz 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Teresa Gądek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Bożena Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – sierpień 2019 r.

Intencja: Modlimy się o wyjście z nałogu wszystkich uzależnionych, za ich rodziny
oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Kazimiera Cichoń 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimierz Kalisz 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Teresa Gądek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Bożena Jakubaszek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Janusz Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK- Czerwiec 2019 r.

Intencja: Modlimy się o zdrowie członków naszej wspólnoty, a szczególnie o powrót
do zdrowia Teresy oraz w intencji Ojczyzny

1. Teresa Gądek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Bożena Jakubaszek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Janusz Jakubaszek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Elżbieta Jaworska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Iwona Kęder 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony