Żywy Różaniec POAK – wrzesień 2017 r.

Intencja: Modlimy się za wszystkich, którzy zginęli w walkach o wolność naszej Ojczyzny

1.Bożena Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Janusz Jakubaszek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Elżbieta Jaworska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Iwona Kęder 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Ewa Koszyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – sierpień 2017 r.

Intencja: Modlimy się za walczących z wszelkimi uzależnieniami
oraz w intencji naszej Ojczyzny

1.Janusz Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Elżbieta Jaworska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.wona Kęder 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Ewa Koszyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Wanda Krawczyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony