KALENDARIUM Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2014

KALENDARIUM
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2014
1. 11.01.2014 r., godz. 14:30 – w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie - Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej i Grupami Apostolskimi.
2. 28 - 30 marca 2014 r. - Rekolekcje Rady DIAK. Księżówka - Zakopane
3. 22.03.2014 r. - Walne Zebranie Rady DIAK. POAK 52 przy parafii MB Matki Kościoła, Kraków, Biały Prądnik, ul. Pasteura 1.

Strony