Czym jest Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich o charakterze religijno - społecznym, powołane do pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków oraz do realizowania, we współpracy z hierarchią kościelną, szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła wyrażającej się konkretnymi działaniami na rzecz dobra wspólnego.

Strony