Czym jest Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich o charakterze religijno - społecznym, powołane do pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków oraz do realizowania, we współpracy z hierarchią kościelną, szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła wyrażającej się konkretnymi działaniami na rzecz dobra wspólnego.

KALENDARIUM Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2014

KALENDARIUM
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2014
1. 11.01.2014 r., godz. 14:30 – w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie - Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej i Grupami Apostolskimi.
2. 28 - 30 marca 2014 r. - Rekolekcje Rady DIAK. Księżówka - Zakopane
3. 22.03.2014 r. - Walne Zebranie Rady DIAK. POAK 52 przy parafii MB Matki Kościoła, Kraków, Biały Prądnik, ul. Pasteura 1.

Strony