Żywy Różaniec POAK – wrzesień 2018 r.

Intencja: Modlimy się o zdrowie dla Niny i w intencji wszystkich,

którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny.

1. Anna Mrożek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Łucja Nowińska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Janina Piekielniak 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Marianna Smagowicz 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wanda Kotula 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

ZAPROSZENIE NA 15 CZERWCA 2018.

WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

AKCJI KATOLICKIEJ SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

w trzeci piątek miesiąca 15 CZERWCA 2018.

do auli parafialne,na spotkanie organizacyjne
w związku z 20-leciem Akcji o godz. 18.00

a następnie

do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

na modlitwę za zmarłych o godz. 18.50,

MSZĘ ŚW. O GODZ. 19.00

Strony