Żywy Różaniec POAK – sierpień 2017 r.

Intencja: Modlimy się za walczących z wszelkimi uzależnieniami
oraz w intencji naszej Ojczyzny

1.Janusz Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Elżbieta Jaworska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.wona Kęder 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Ewa Koszyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Wanda Krawczyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

DNI SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ 2017

W dniach od 10 do 12 marca br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej już tradycyjnie wybrał się na dni skupienia. Tym razem pojechaliśmy do Krościenka
n/Dunajcem, gdzie przyjęły nas do swojego domu gościnne siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. W spotkaniu wzięło udział 22-ów członków i sympatyków AK pod duchowym przewodnictwem naszego asystenta ks. Krzysztofa Wąsa.
Dni skupienia rozpoczęliśmy już w autokarze wspólną modlitwą różańcową.

Strony