Żywy Różaniec POAK – grudzień 2019 r.

Intencja: Modlimy się za rodziny oczekujące dziecka oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Małgorzata Wieczorek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Helena Wiśniewska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Anna Białowąs 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Maria Biskupska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Kazimiera Cichoń 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – listopad 2019 r.

Intencja: Modlimy się o Niebo dla wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty,
zmarłych z naszych rodzin oraz w intencji Ojczyzny.

1. Helena Wiśniewska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Anna Białowąs 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Maria Biskupska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Kazimiera Cichoń 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Kazimierz Kalisz 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony